Latest News
2023-10-05
聖約翰救傷隊急救比賽季軍

本校聖約翰救傷隊參加2023年度香港聖約翰救傷隊港島及九龍少青團週年隊際比賽,奪得急救學比賽季軍!